Nákvæmari leit

Leita eftir ATC flokkun

  • Hjálp
    Smellið á viðeigandi bókstaf hér að ofan til þess að velja ATC flokk

    ATC flokkun: Anatomical Therapeutic Chemical classification

    ATC flokkun er 5 þrepa flokkunarkerfi þar sem lyf eru flokkuð eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) meltingarfæra- og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur (cardiovascular) hjarta- og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta þrep flokkunarinnar flokkar eftir virka efninu í lyfinu, þar er að finna skráð heiti lyfja á markaði á Íslandi.

 ATC FlokkurATC Heiti
00AMELTINGARFÆRI OG EFNASKIPTI
01A01MUNN- OG TANNLYF
01A02LYF VIÐ SÝRUTENGDUM SJÚKDÓMUM
01A03LYF VIÐ STARFRÆNUM MELTINGARFÆRASJÚKDÓMUM
01A04LYF VIÐ UPPKÖSTUM OG LYF VIÐ ÓGLEÐI
01A05GALLLYF OG LIFRARLYF
01A06LYF VIÐ HÆGÐATREGÐU
01A07STOPPANDI LYF, LYF VIÐ ÞARMARBÓLGUM/ÞARMASÝKINGUM
01A08LYF VIÐ OFFITU, ÖNNUR EN SÉRFÆÐI
01A09MELTINGARLYF, Þ.Á M. ENSÍM
01A10SYKURSÝKISLYF
01A11VÍTAMÍN
01A12STEINEFNI
01A13STYRKJANDI LYF (TONICA)
01A14VEFAUKANDI LYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01A15LYSTARÖRVANDI LYF
01A16ÖNNUR MELTINGARFÆRA- OG EFNASKIPTALYF