Nákvæmari leit

Leita eftir ATC flokkun

  • Hjálp
    Smellið á viðeigandi bókstaf hér að ofan til þess að velja ATC flokk

    ATC flokkun: Anatomical Therapeutic Chemical classification

    ATC flokkun er 5 þrepa flokkunarkerfi þar sem lyf eru flokkuð eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) meltingarfæra- og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur (cardiovascular) hjarta- og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta þrep flokkunarinnar flokkar eftir virka efninu í lyfinu, þar er að finna skráð heiti lyfja á markaði á Íslandi.

 ATC FlokkurATC Heiti
00CHJARTA- OG ÆÐAKERFI
01C01HJARTASJÚKDÓMALYF
01C02BLÓÐÞRÝSTINGSLÆKKANDI LYF
01C03ÞVAGRÆSILYF
01C04ÆÐAVÍKKANDI LYF MEÐ VERKUN Á ÚTLÆGAR ÆÐAR
01C05ÆÐAVERNDANDI LYF
01C07BETA-BLOKKAR
01C08KALSÍUMGANGALOKAR
01C09LYF MEÐ VERKUN Á RENÍN-ANGÍÓTENSÍNKERFIÐ
01C10BLÓÐFITULÆKKANDI LYF