Nákvæmari leit

Leita eftir ATC flokkun

  • Hjálp
    Smellið á viðeigandi bókstaf hér að ofan til þess að velja ATC flokk

    ATC flokkun: Anatomical Therapeutic Chemical classification

    ATC flokkun er 5 þrepa flokkunarkerfi þar sem lyf eru flokkuð eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) meltingarfæra- og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur (cardiovascular) hjarta- og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta þrep flokkunarinnar flokkar eftir virka efninu í lyfinu, þar er að finna skráð heiti lyfja á markaði á Íslandi.

 ATC FlokkurATC Heiti
00JSÝKINGALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01J01BAKTERÍULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01J02SVEPPASÝKINGALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01J04LYF GEGN MÝKÓBAKTERÍUM
01J05VEIRULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01J06ÓNÆMISSERMI OG ÓNÆMISGLÓBÚLÍN (IMMÚNÓGLÓBÚLÍN)
01J07BÓLUEFNI