Nákvæmari leit

Leita eftir ATCvet flokkun

  • Hjálp
    Smellið á viðeigandi bókstaf hér að ofan til þess að velja ATC flokk

    ATCvet flokkun: Anatomical Therapeutic Chemical classification

    ATCvet-flokkun er 5 þrepa flokkunarkerfi fyrir dýralyf þar sem lyf eru flokkuð eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) meltingarfæra- og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur (cardiovascular) hjarta og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta þrep flokkunarinnar flokkar eftir virka efninu í lyfinu, þar er að finna skráð heiti lyfja á markaði á Íslandi.

 ATC FlokkurATC Heiti
00QAMELTINGARFÆRI OG EFNASKIPTI
01QA01MUNN- OG TANNLYF
01QA02LYF VIÐ SÝRUTENGDUM SJÚKDÓMUM
01QA03LYF VIÐ STARFRÆNUM MELTINGARFÆRASJÚKDÓMUM
01QA04LYF VIÐ UPPKÖSTUM OG LYF VIÐ ÓGLEÐI
01QA05GALLLYF OG LIFRARLYF
01QA06LYF VIÐ HÆGÐATREGÐU
01QA07STOPPANDI LYF, LYF VIÐ ÞARMARBÓLGUM/ÞARMASÝKINGUM
01QA08LYF VIÐ OFFITU, ÖNNUR EN SÉRFÆÐI
01QA09MELTINGARLYF, Þ.Á M. ENSÍM
01QA10SYKURSÝKISLYF
01QA11VÍTAMÍN
01QA12STEINEFNI
01QA13STYRKJANDI LYF (TONICA)
01QA14VEFAUKANDI LYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01QA15LYSTARÖRVANDI LYF
01QA16ÖNNUR MELTINGARFÆRA- OG EFNASKIPTALYF