Nákvæmari leit

Leita eftir ATCvet flokkun

  • Hjálp
    Smellið á viðeigandi bókstaf hér að ofan til þess að velja ATC flokk

    ATCvet flokkun: Anatomical Therapeutic Chemical classification

    ATCvet-flokkun er 5 þrepa flokkunarkerfi fyrir dýralyf þar sem lyf eru flokkuð eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) meltingarfæra- og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur (cardiovascular) hjarta og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta þrep flokkunarinnar flokkar eftir virka efninu í lyfinu, þar er að finna skráð heiti lyfja á markaði á Íslandi.

 ATC FlokkurATC Heiti
00QJSÝKINGALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01QJ01BAKTERÍULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01QJ02SVEPPASÝKINGALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01QJ04LYF GEGN MÝKÓBAKTERÍUM
01QJ05VEIRULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
01QJ51BAKTERÍULYF TIL NOTKUNAR Í SPENA
01QJ54SPENALYF GEGN MÝKÓBAKTERÍUM